Estructura

El Club Excursionista Montblanc es regeix per una junta directiva escollida en vistes-de-la-conca-des-de-fores-3assemblea de socis per un període de 4 anys. L'activitat de l'entitat es realitza a través de les seves seccions, que podeu veure en el menú desplegable que teniu damunt.

La junta la composen els següents membres:

President:   Jordi Sanahuja Casas
Vicepresident:   Judit Masdéu Cendra
Secretari:   Josep Ma Guasch Colom
Tresorer:   Joan Manel Garcia Sáez

Vocals:   Josep Pocarull Sans, Benjamí Ceperuelo, David Ferrer Marín, Marc Campdepadrós Barrios, Rosa Estalella Vilà