Llicències Federatives

Carnet2020

Els tràmits que cal fer són els següents:

Cal que feu l'ingrés del preu de la llicència al número de compte del Club Excursionista Montblanc: 2100 0068 69 0200085924. En l'ingrés és molt important que consti el nom complet de la persona que sol·licita la llicència. A més, com a concepte cal posar-hi: Llicència + Modalitat (exemple: Llicència D)

IMPORTANT: S'ha de ser soci vigent del club per poder tramitar la llicència federativa, haureu d'ingressar els 22 € de la quota juntament amb l'import de la llicència.

Un cop fet l’ingrés ens heu de fer arribar el justificant per e-mail a l'adreça: c.excursionista.montblanc@gmail.com

Consulteu preus i cobertures