Llicències Federatives

 llicencia ferderativa 2021

 

Els tràmits que cal fer són els següents:

Cal que feu l'ingrés del preu de la llicència al número de compte del Club Excursionista Montblanc:

ES03 2100 0068 69 0200085924.

A l'ingrés és molt important que hi consti el nom i cognoms de la persona que sol·licita la llicència i com a concepte cal indicar el tipus de modalitat i si es vol habilitada per la Federació Espanyola.

IMPORTANT: S'ha de ser soci vigent del club per poder tramitar la llicència federativa, haureu d'ingressar els 22 € de la quota anual juntament amb l'import de la llicència.

Un cop fet l’ingrés ens heu de fer arribar el justificant per e-mail a l'adreça: c.excursionista.montblanc@gmail.com

Consulteu preus i cobertures